ÇUKUROVA FIRÇA  

Çukurova Fırçanın kalite hedefi; rekabetçi piyasa şartlarında taahhütlerini mümkün olan en kısa zamanda ve optimum maliyette tamamlamak,işveren beklentilerini eksiksiz karşılamak ve müşterilerine sunduğu hizmetleri en üst kaliteye taşımak.
Tüm faaliyetlerinde daima karlılığa yönelik olmak.
Devlete , iş ortaklarına , müşterilerine ve personeline karşı daima adil ve dürüst olmak.
Çukurova Fırça, kalite sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir.

Çukurova Fırça, sürekli gelişme için en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarına, işveren beklentilerini eksiksiz karşılayan hizmetlerin en etkili şekilde sunulması için gelişen teknolojiye uygun olarak konusunda eğitim verir.